Sjöstedts Åkeri AB är ett företag med bred verksamhet inom mark- och anläggningsarbete.


Vi erbjuder bland annat:

  • Transporter (grus, matjord, asfalt, maskiner m.m.)
  • Grävning, schaktning och planering
  • Diverse arbeten med hjullastare
  • Försäljning och leverans av matjord (egen tillverkning), sand och grusprodukter

Vi vänder oss såväl till de stora bygg- och anläggningsföretagen som till mindre byggföretag och även privatpersoner.

Välkomna att kontakta oss för kostnadsfri offert eller om Ni har några frågor!